SAMM - Managementsysteem voor jachthavenbeveiliging
AACS Benelux

AACS Safety & Security
Managementsysteem


EIRYS Incident Registratie &
Informatie System


Deurstandsignalerings
systeem


Toegangscontrole
systeem


Lokaliseren & Informeren

RSS Recreatie
Stroommeet Systeem


SAMM Managementsysteem
voor Jachthavenbeveiliging
 
  SAMM is een integraal, gebruiksvriendelijk managementsysteem voor alle veiligheidsaspecten in een jachthaven. Ieder jaar worden er in Nederland zo'n 1000 pleziervaartuigen gestolen en het lijkt erop dat dit aantal alleen nog maar verder stijgt.Ook onderdelen van boten, zoals buitenboordmotoren, kostbare inboedel en trailers zijn populair bij dieven. Diefstalpreventie van boten vraagt om een overtuigende aanpak, waarbij exploitanten van jachthavens, verzekeraars en beveiligingsbedrijven nauw met elkaar samen werken.
In de strijd tegen criminaliteit hebben veel jachthavens gekozen voor een beveiligingsnetwerk dat, naast terreinbewaking, ook vaartuigbeveiliging omvat. Hierdoor kan de diefstal van boten een halt worden toegeroepen. Voorkom diefstal van boten in uw jachthaven.

De boten in uw jachthaven kunnen deel uitmaken van een beveiligingsnetwerk op een jachthaventerrein. Heel eenvoudig door het SAMM concept toe te passen en actieve tags op de vaartuigen te plaatsen. De tags kunnen door de eigenaar zelf op een locatie in de boot worden aangebracht, in overleg met de havenmeester.
De actieve tags van SAMM zijn zeer compacte autonome zenders die een signaal afgeven wanneer een calamiteit aan boord plaats vindt.
Via de alarmcentrale wordt het beveiligingsbedrijf in de buurt direct gewaarschuwd. Zij kunnen dan meteen actie ondernemen.

De voordelen van SAMM
  • Efficient managementsysteem met aanwezigheidsregistratie
  • Toegangscontrole vanaf de weg en waterkant
  • Alarm bij brand, vorst, water- en gaslekkage bij aangesloten boten
  • Signaleert diefstal en inbraak
  • Signaleert brand in winterstalling en opslagplaatsen
  • Exclusief verzekeringsaanbod voor ligplaatshouders

Meer dan diefstal alarm.

Het SAMM systeem is voor veel meer geschikt dan diefstalpreventie alleen. Het is een modulair systeem waarbij u kunt kiezen voor extra functionaliteiten. Zo krijgt u met SAMM een efficiënt managementsysteem dat registreert, wanneer een eigenaar of boot op de haven aanwezig is. U beschikt bovendien over een gecontroleerde toegangscontrole in combinatie met camera toezicht vanaf de weg, maar ook vanaf de waterzijde, waardoor het voor onbevoegden erg moeilijk wordt om uw terrein ongeoorloofd te betreden. Met SAMM heeft u bovendien een volledig overzicht van het aantal nog beschikbare ligplaatsen. SAMM kan ook gekoppeld worden aan de module: Energie beheer!

SAMM, het systeem

SAMM is een integraal, gebruiksvriendelijk concept voor alle veiligheids- en managementaspecten in een jachthaven. U bepaalt de mate van beveiliging van uw haven, parkeerterrein, toegang, winterstallingen en de individuele boten. In één oogopslag kunt u uw haven overzien. Bij eventuele ongeregeldheden of calamiteiten wordt u gealarmeerd via uw GSM of wordt de alarmmelding doorgezet naar de havenmeester en/of alarmcentrale.

In grote lijnen levert SAMM twee essentiële beveiligingsonderdelen op het havengebied. Het begint met terreinbeveiliging: SAMM zorgt ervoor dat uw toegangscontrole systeem communiceert met uw camerabewaking. Goede beveiliging heeft veel te maken met organisatie: bijvoorbeeld dat u bepaalt wie u toegang verleent. Ook als dit via het water is. Door sensoren in combinatie met een sensor tag aan de haveningang aan de waterzijde te installeren, wordt gedetecteerd wie er de haven binnenvaart of verlaat, én op welk tijdstip. Alle signalen die naar SAMM worden gestuurd zijn direct zichtbaar op het beeldscherm eventueel gecombineerd met camera beelden. Tegelijkertijd stuurt SAMM, desgewenst, een SMS naar het mobieltje van de havenmeester. Op deze manier bent u “real time” op de hoogte van alle calamiteiten bij u op de haven.Ook een combinatie met een Track&Trace systeem is mogelijk: na diefstal van een boot wordt een SMS-bericht verstuurt waarmee de boot via internet weer op te sporen is door de booteigenaar of een PAC-meldkamer. SAMM is standaard voorbereid op de onderlinge communicatie van havenmeesters en sluizen, kan worden uitgerust met een inbraak, brand-, water- en gasmelder en is koppelbaar met Sep- of Jachthavenbetaalkaart.


  Wat is SAMM:
SAMM is een geavanceerd conceptmatig jachthaven beveiligingssysteem wat inmiddels op een aantal havens operationeel is.
SAMM levert op hoofdlijnen 3 essentiële beveiligingsonderdelen:
1. Terreinbeveiliging d.m.v. camera's en actief/passief bewegingsdetectoren
2. Toegangscontrole, poort te openen door middel van kaart of sleutel, intercom, camera’s, sensortags e.d. (ook de ingang vanaf het water).
3. Vaartuigbeveiliging op maat middels intelligente Tags (klasse 1, 2 en 3). 

1. Aanwezigheid Tag
Deze is er in een aantal uitvoeringen:
• De basis uitvoering. Met deze Tag weet SAMM te allen tijde of uw boot in of buiten de haven is. Als uw vaartuig zonder uw toestemming de haven verlaat zal SAMM direct een alarm melding doorgeven aan U en/of de alarmcentrale. (art.nr.101) Ook verkrijgbaar met temperatuur sensor (101 T)
• Gelijk de basis uitvoering maar dan met bewegingsmelder. Ideaal voor mobiele objecten op het terrein zoals boottrailers.
• De magneet tag. Deze installeert u op deuren en luiken. Bij ongeoorloofd openen van bijvoorbeeld de toegangsdeur zal SAMM direct een alarm melding doorgeven aan U en de alarmcentrale.2. Sensor Tag
Met de Sensor tag heeft u de mogelijkheid om nagenoeg elke soort van externe sensor aan te sluiten. Hiermee kunt u uw boot op een simpele
manier beveiligen tegen o.a. bilgewater, gas/brand en inbraak.
De Sensor tag is verder vergelijkbaar met de Intelligente tag d.w.z. iedere Sensor tag zendt een unieke code uit en kan draadloos naar de specifieke wensen van de gebruiker worden geconfigureerd.3. Wireless Seal
Deze tag wordt elektronische verbonden met de wal. Op deze manier kunt u kabel zal er direct een alarm gegenereerd worden. Optimale beveiliging voor
uw boot en dekequipement.Hoe werkt het?
De havens zijn uitgerust met één of meerdere ontvangers, die draadloos in verbinding staat met een zender in het schip. Deze zender (een actieve RFID-tag) communiceert met de SAMM computer op de haven. In geval van alarm bij bijvoorbeeld inbraak of brand zendt de zender op het bewuste schip een signaal naar SAMM. Daarin wordt het opvolgpatroon ingesteld. Dit houdt in dat de individuele bootbezitter zelf aangeeft wat er moet gebeuren wanneer de tag op zijn schip een calamiteit registreert. Zo kan hij of zij persoonlijk op de hoogte gesteld worden bij een alarm, kunnen derden poolshoogte gaan nemen of kan dit door een alarmcentrale gebeuren. Het in- en uitschakelen van het systeem is, afhankelijk van de optie die wordt gekozen, te regelen via aan- en afmeldzuilen op de haven, via een sms-bericht of via een alarmcode paneel.
U kunt zelf de meest optimale beveiligingsoplossing samenstellen uit bovenvermelde producten.

Wat zijn voor u de voordelen?
Uw schip is beveiligd. De verzekeringsmaatschappijen krijgen steeds meer te maken met claims op het gebied van criminaliteit en diefstal rond schepen. Hierdoor zijn al diverse soorten schepen verplicht om extra beveiligingsmaatregelen te treffen.
De Verzekeringsmaatschappijen, AVERO, UNIGARANT, EUROPEESCHE, SCHEPEN ONDERLINGE en KUIPER Verzekeringen verstrekken u nu al een aardige premiekorting wanneer u via uw tussenpersoon aangeeft dat u in een SAMM beveiligde haven ligt. Andere maatschappijen volgen snel. Vraag uw tussenpersoon naar de voorwaarden en mogelijkheden. Korting kan al snel oplopen tot zo'n 10% van uw huidige premie.