RSS - Recreatie Stroommeet Systeem
AACS Benelux

AACS Safety & Security
Managementsysteem


EIRYS Incident Registratie &
Informatie System


Deurstandsignalerings
systeem


Toegangscontrole
systeem


Lokaliseren & Informeren

RSS Recreatie
Stroommeet Systeem


SAMM Managementsysteem
voor Jachthavenbeveiliging
 
  Managementsysteem om het stroomverbruik per afnamepunt op Campings te registreren en te regelen.

Specifiek integraal, gebruiksvriendelijk managementsysteem om grootschalige besparing te realiseren op Uw stroomverbruik.
Hiermee kunt U inzichtelijk maken wie wat verbruikt en wanneer.

Kenmerken:
• Automatisch afschakelen bij te hoog verbruik.
• Op afstand afschakelen bij geen bezetting om illegaal stroomafname tegen te gaan.
• Evt. koppeling aan het reserveringssysteem zodat stroom automatisch aan- en afgezet wordt.
• Afrekenen op werkelijk gebruik.

Zo kunnen verschillende verbruiksklassen gemaakt worden.
Standaard bv 6A en bij herhaaldelijk afschakelen door te hoog gebruik bijbetalen voor meer vermogen.Ook kunnen er vanuit het systeem diverse rapportages gemaakt worden mbt het stroomverbruik om inzichtelijk te maken wanneer je extra capaciteit nodig zou hebben, waar de grootverbruikers zitten ivm het efficiënter inrichten van je stroomverdeelkast e.d.
Uitlezing van de stroomafname tbv het verwerken in een rapportage:

Per veld: meerdere kasten
Per kast: meerdere plaatsen
Per plaats: 1 gebruiker

  Grafische weergave:
Verklaring kleuren Stroomafnamepunten:
Blauw         
  Uit, geen bezetting
Groen         
  Aan, geen verbruik
Bruin          
  Aan, bezet en normaal verbruik
Geel           
  Aan, bezet met hoog verbruik
Oranje                 
  Aan, bezet met te hoog verbruik!
Rood          
  Overbelast
Roze          
  Storing


Blokschema