EIRYS- Incidentregistratie & informatiesysteem
AACS Benelux

AACS Safety & Security
Managementsysteem


EIRYS Incident Registratie &
Informatie System


Deurstandsignalerings
systeem


Toegangscontrole
systeem


Lokaliseren & Informeren

RSS Recreatie
Stroommeet Systeem


SAMM Managementsysteem
voor Jachthavenbeveiliging
 
  Het verzamelen van incidentgegevens biedt waardevolle informatie voor het verbeteren van bedrijfsprocessen en het creëren van een veilige werk- en leefomgeving. Ook voor de afstemming van dagelijkse werkzaamheden is een goede incident- registratie van belang.

Met EIRYS kunnen op eenvoudige wijze incidenten worden geregistreerd en geordend. Verder is het mogelijk om rapportages en overzichten te genereren of de gegevens te exporteren.

Registratie
De te registeren incidentsoorten kunnen in categorieën worden ingedeeld. Aan elke categorie kunnen een aantal incidentensoorten worden gekoppeld. Aan elke incidentsoort zit een incidentkaart gekoppeld waarin, naast een aantal basisvelden, maximaal 30 specifieke kenmerkvelden kunnen worden gedefinieerd. Het aanmaken van categorieën, incidentensoorten en specifieke kenmerkvelden kan door gebruiker zelf worden uitgevoerd.
Naast informatie over het incident zelf, kunnen ook gegevens van eventuele benadeelden, getuigen of veroorzakers worden geregistreerd.

Ordening
De incidenten worden per categorie in een overzichtstabel weergegeven. Ook is het mogelijk om alle incidenten in één overzichttabel weer te geven. In de overzichtstabel kunnen incidenten op basis van maximaal 3 zoekcriteria tegelijk worden geselecteerd.

Rapportages en overzichten
De aanwezige standaardrapportages en -overzichten kunnen door de leverancier worden aangepast op basis van de wensen van de klantorganisatie. Het toevoegen van een eigen huisstijl aan de documenten is mogelijk.
Onder de standaard rapportages vallen incidentkaarten, incidentoverzichten en –doorsnedes, dienstoverdrachten, dagrapporten, grafieken etcetera.

Bijlagen
Het is mogelijk om aan de registraties bijlagen te koppelen. Zo is men in staat een dossier op te bouwen. Het gaat hier om foto’s, externe documenten etcetera.

Versturen en exporteren
Incidentkaarten, rapporten en overzichten kunnen vanuit de applicatie worden geprint. Incidentkaarten kunnen ook direct per e-mail worden verzonden. Ook is het mogelijk om de gegevens uit incidentkaarten of een overzichtstabel te exporteren naar Microsoft Excel.
Ingevoerde (handmatig of automatisch) registraties kunnen per
• E-mail
• SMS
• anders
naar de afhandelgroep of -persoon gestuurd worden.

  Volgtraject
De registratie kan een volgtraject ingestuurd worden voordat een registratie afgewerkt is. Vaak is het zo bij incidenten dat meerdere functionarissen een menig moeten kunnen geven. Op deze manier worden alle partijen in kennis gesteld.

Beveiliging
Het is mogelijk om het inloggen door gebruikers te beveiligen met gebruikersnaam en wachtwoord. Ook is het mogelijk om bepaalde incidentcategorieën af te schermen voor bepaalde gebruikers.

Koppeling met het
AACS management systeem

Incidenten, welke worden geregistreerd door het AACS management systeem worden automatisch overgenomen in het incident registratie systeem, waarin zij verder kunnen worden verwerkt.

Koppeling met externe systemen
Het is mogelijk data vanuit externe systemen zoals brandmeldcentrales en dergelijke in EIRYS in te lezen

Beschikbare versies
EIRYS kan als stand-alone versie en als netwerkversie worden geleverd. Indien gewenst kan de netwerkversie als client-server model worden geïmplementeerd. Bijvoorbeeld een SQL server, een en ander afhankelijk van de infrastructuur van de klant.

Onderhoudscontract
Voor versie-updates en het oplossen van problemen kan een onderhoudscontract worden afgesloten.


Een globaal overzicht van schermen